Openbare tuinen en parken

Overheden en projectontwikkelaars doen regelmatig een beroep op de expertise van de tuinarchitecten van Martin Veltkamp bij het inrichten en ontwikkelen van openbare ruimten en parken. In zowel Nederland als in buitenland zijn al diverse openbare tuinen door Martin Veltkamp ontworpen en aangelegd.

Het ontwerpen van openbare ruimten en parken vragen wel een lager “kwetsbaarheidsniveau” dan siertuinen. Andere eisen worden onder andere gesteld aan:

  • veiligheid;
  • functionaliteit;
  • ruimtebeleving;
  • intensiteit van gebruik;
  • etc.